เลขทะเบียน => กคล 641 สก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
สวัสดิ์ ไชยุชิต เสร็จแล้ว