เลขทะเบียน => กฉค 150 สก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
จำนงค์ แสนภูวา เสร็จแล้ว