เลขทะเบียน => ธบ 6301 กท
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
นฤพล เสร็จแล้ว