เลขทะเบียน => นบม 992 กท
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
มาโนช เพิ่มสมบุญ โอนให้ เสร็จแล้ว