เลขทะเบียน => ณน 3796 กท
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
พัชรินทร์ เสร็จแล้ว