เลขทะเบียน => 80—9432 สก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
สมบัติ เสร็จแล้ว