เลขทะเบียน => 1กฆ 2480 สก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
ผนิชย์ เสร็จแล้ว