เลขทะเบียน => กมบ 285 สก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
หนู สีคำดี โอนให้ เสร็จแล้ว