เลขทะเบียน => งรท 188 ชบ
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
แววมณี เสร็จแล้ว