เลขทะเบียน => 7กศ 5108 กท
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
ศรราม โอนให้พินโย ศิริชาติ เสร็จแล้ว