เลขทะเบียน => 1กข 9456 นย
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
พิทยชัย เสร็จแล้ว