เลขทะเบียน => ขธย 339 ศก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
รับซื้อ ดำรงค์ ทะคำวงค์ เสร็จแล้ว