เลขทะเบียน => กข 6851 พิจิตร
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
สมศักดิ์ เสร็จแล้ว