เลขทะเบียน => น 7134 สก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
บัวผัน เสร็จแล้ว