เลขทะเบียน => จกจ 977 ชบ
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
บัวผัน เสร็จแล้ว