เลขทะเบียน => กธม 885 สก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
มินตรา แฟนไก่ เสร็จแล้ว