เลขทะเบียน => งต 3990 สก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
จันทร์เพ็ญ เสร็จแล้ว