เลขทะเบียน => ผอ 4475 ชบ
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
จันทร์เพ็ญ เสร็จแล้ว