เลขทะเบียน => ขกท 147 จบ
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
จันทร์แรม เสร็จแล้ว