เลขทะเบียน => กพก 643 สก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
รถไฟแนนช์ร้าน มัลลิกา เสร็จแล้ว