เลขทะเบียน => 1กช 9954 สก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
รถร้าน ปัญญา เสร็จแล้ว