เลขทะเบียน => งลร 862 ชบ
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
สันติสุข เสร็จแล้ว