เลขทะเบียน => 1กญ 9085 สก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
สนอง(เข้าไฟแนนช์) เสร็จแล้ว