เลขทะเบียน => 1กง 8632 สก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
ตากล้อง เสร็จแล้ว