เลขทะเบียน => บน 4956 สก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
กิตติทัต เสร็จแล้ว