เลขทะเบียน => กมต 379 สก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
ประมาณ เสร็จแล้ว