เลขทะเบียน => 81—7792 สก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
เสร็จแล้ว