เลขทะเบียน => กทฉ 178 สก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
สนั่น เสร็จแล้ว