เลขทะเบียน => กฉข 51 สก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
ธรรมรัตน์ เสร็จแล้ว