เลขทะเบียน => กทธ 307 อจ
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
คงศิล สีเทา เสร็จแล้ว