เลขทะเบียน => 1กฎ 8756 ศก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
รถร้าน เสร็จแล้ว