เลขทะเบียน => กพว 729 สก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
ทิพย์ เหมือนมาตร เสร็จแล้ว