เลขทะเบียน => ฎส 2933 กท
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
สิทธิพงษ์ วงษ์คำภา เสร็จแล้ว