เลขทะเบียน => กทย 624 สก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
สุภาพร ปิ่นเงิน เสร็จแล้ว