เลขทะเบียน => ขจล 271 ชย
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
ดาวเรือง เสร็จแล้ว