เลขทะเบียน => กทย 535 สก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
บิน คุนมาก เสร็จแล้ว