เลขทะเบียน => กพว 87 สก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
วิพาลัย พรมนิล เสร็จแล้ว