เลขทะเบียน => คนฉ 901 ชร
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
มาการินะ สิริวา อยู่ระหว่างการดำเนินงาน