เลขทะเบียน => กนง 678 สก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
อ่อนนุช วังคีรี เสร็จแล้ว