เลขทะเบียน => กธน 2 สก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
แสวง ทาสี เสร็จแล้ว