เลขทะเบียน => กธย 50 สก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
หยาดรุ้ง ติตรณรงค์ เสร็จแล้ว