เลขทะเบียน => กบต 967 สก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
ลำพีง สังข์ช้าง เสร็จแล้ว