เลขทะเบียน => กธง 245 สก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
225/1/2 เสร็จแล้ว