เลขทะเบียน => กธก 110 สก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
คำรณ สุขสว่าง เสร็จแล้ว