เลขทะเบียน => ฐร 3048 กทม
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
วัฒนา โพธิเจริญ เสร็จแล้ว