เลขทะเบียน => ฬสล 59 กทม
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
ปิยะวดี ขำชม เสร็จแล้ว