เลขทะเบียน => กฉล 912 สก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
กาญจนา วงษสา เสร็จแล้ว