เลขทะเบียน => งคบ 855 สข
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
กันยนา หงษ์ญิ้ม เสร็จแล้ว