เลขทะเบียน => รธว 34 กทม
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
รัตนะ ปีไทสงค์ เสร็จแล้ว