เลขทะเบียน => กบน 793 สก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
ทองพูล บุบผาวะจะนัง เสร็จแล้ว